Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει 12 θέσεις εργασίας(υπολογιστές) και έναν προβολέα.

Η υποδομή σε λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου  και την εκπόνηση εργασιών και μελετών σε διαφορετικά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος.

Τέλος διαθέτει θρανία σε σχήμα Π έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται  θεωρητικά μαθήματα.

Φωτογραφίες

Ετικέτα:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>