Προσωπικό

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σχολικό έτος 2016-2017

Τηλέφωνο/Φαξ: 2647031271
Email: mail@gym-empes.ait.sch.gr

Διευθυντής

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
 1 Σπαής Γεώργιος ΠΕ20-Πληροφορικής

Εκπαιδευτικοί

2 Ακαρέπη Δήμητρα Πε05-Γαλλικα
3 Θεοδωροπούλου Καλλίνικη Πε02-Φιλολογος
4 Κασβίκη Ευαγγελία Πε01-Θεολογος
5 Κατσούλης Ιωάννης Πε12.08-Χημικος Μηχανικός
6 Μέντζου Μαρία Πε03-Μαθηματικος
7 Μπιτσικώκος Χρήστος Πε04.01-Φυσικος
8 Μωραΐτη Ελένη Πε11- Φυσικής Αγωγής
9 Νικολάου Βασιλική Πε02-Φιλολογος
10 Νίτσα Ιωάννα Πε02-Φιλολογος
11 Σαμαρά Γεωργία Πε04.01-Φυσικος
12 Σιδέρη Γεωργία Πε06-Αγγλικων
13 Σιμιτζής Ιωάννης Πε03-Μαθηματικος

 


Φωτογραφίες