Εξετάσεις tagged posts

Χρονοδιάγραμμα Εξετάσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Στο Γυμνάσιο θα γίνονται μαθήματα μέχρι τέλος Μαΐου και οι εξετάσεις Προαγωγικές και Απολυτήριες ξεκινάνε 1 Ιουνίου.

Παρακ...

Περισσότερα...