Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Στον πρώτο όροφο του σχολείου μας, λειτουργεί το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών που είναι εξοπλισμένο με πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό απαραίτητο για την πραγματοποίηση  των εργαστηριακών ασκήσεων και των πειραμάτων της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας.

Το εργαστήριό μας διαθέτει προπλάσματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και των φυσικών επιστημών

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικός υπολογιστής, μηχανήματα προβολής, οθόνες, σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.


Φωτογραφίες