Κτίριο – Προαύλιο

Απόψεις του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του σχολείου.


Φωτογραφίες