Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει 12 θέσεις εργασίας(υπολογιστές) και έναν προβολέα.

Η υποδομή σε λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου  και την εκπόνηση εργασιών και μελετών σε διαφορετικά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος.

Τέλος διαθέτει θρανία σε σχήμα Π έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται  θεωρητικά μαθήματα.


Φωτογραφίες